TRAFIKOKO ZUZENDARITZATIK MUGIKORTASUN SEGURURAKO MATERIAL BERRI BAT
AURKEZTU NAHI DIZUEGU: “_SEGURTASUNA IKASTETXERAKO SARRERA –
IRTEERETAN”._ MATERIAL HAU, PREBENTZIO PROZESUAREN OINARRIZKO
ERAGILEAK ZARETEN GURASO ETA IRAKASLEEI BEREZIKI ZUZENDUTA DAGO.

HORI DELA ETA, GE-ETARA ZUZENDU NAHI DITUGU BI DEKALOGO HAUEK:

LEHENENGOA, FAMILIEI ZUZENDUTA: DEKALOGOA [1] EDO/ETA KARTELA [2]
http://trafikoa.bidehezkuntza.org/docs/familias10_es_pdf.pdf

BIGARRENA, IKASLEEI ZUZENDUTA: DEKALOGOA [3] EDO/ETA KARTELA [4]

http://trafikoa.bidehezkuntza.org/docs/primaria016_es_pdf.pdf